Ledige stillinger

Proff® er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Vi leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere. Proff er i vekst, og nå søker vi personer til å dekke stillinger i flere avdelinger.