• Kostnader forbundet med forbrukslån

Før du bestemmer deg for å ta opp et forbrukslån bør du først ha undersøkt om du har mulighet til å få et lån i banken med sikkerhet i fast eiendom. Det er mange kostnader som er forbundet med forbrukslån. Her skal vi forklare de viktigste.

Hvilke kostnader som er forbundet med forbrukslån må man ta hensyn til?

Et slik lån vil alltid ha lavere rente enn et lån uten sikkerhet fordi banken tar mindre risiko. Gunnen? Låne ut penger til personer som kan stille sikkerhet i eiendom/eiendeler eller stille med kausjonist/medlåntaker. Har du først bestemt deg for at du ønkser å ta opp et forbrukslån, bør du være bevisst og klar over hvilke kostnader som forbindes med et slikt slån.

Hva skal jeg legge vekt på?

Skal du vurdere et forbrukslån som dyrt eller billig er det bare èn ting å ta hensyn til, effektiv rente. Selv om alle banker opererer med termingebyrer og etableringsgebyrer, er det viktig å være klar over at dette skal være inkludert i den effektive renten som oppgis på forbrukslånet.no og på bankenes egne sider. Rente, termingebyr og etableringsgebyr er ofte kostnader som er forbundet med forbrukslån.

Effektiv rente

Effektiv rente er oppgitt som rente per år hvis ikke annet er spesifisert. De beste forbrukslånene kan tilby en effektiv rente på 15 – 18%, mens mange opererer med høyere renter. Som regel spiller din økonomiske situasjon inn på hvor lav rente banken kan tilby deg, og du kan også ende opp med å få renter ned mot 10%. Dette avhenger av at du har god kredittverdighet. Både renters rente, etableringsgebyr og termingebyrer er inkludert i effektiv rente. Den effektive renten er derfor det du faktisk betaler i rente. I motsetning til nominell rente som ikke inkluderer renters rente, etableringsgebyr og termingebyrer.

Et lite eksempel som viser hvor mye effektiv rente har å si for deg som skal låne penger:

Du ønsker å låne 350 000 kr. med nedbetalingstid på 15 år og finner at forskjellen i effektiv rente mellom to forbrukslånen er på 4%.

Forbrukslån 1 har en effektiv rente på 10%, som er veldig bra til å være et lån uten sikkerhet.

Forbrukslån 2 har en effektiv rente på 14%, som også er en veldig god forbrukslånsrente.

Velger du forbrukslån 1 vil det ha kostet deg 332 924 i renter etter 15 år. Velger du derimot forbrukslån 2 vil det ha kostet deg 495 140 kr. i renter i løpet av den samme tidsperioden. Du sparer altså 162 216 kr i løpet av 15 år på å velge det billigste! Da kan du bare tenke deg kostnadsforskjellen mellom billigste og dyreste lån hvis renteforskjellen er større enn 4%.

Selv om dette er et litt søkt eksempel med et høyt lån og lang nedbetalingstid, viser det hvor mye du kan spare. Renten er nesten alltid blant de største kostnadene av kostnader som er forbundet med forbrukslån.

Termingebyr

Termingebyret er gebyret som belastes din konto hver gang du betaler ned på lånet. (Som oftest betaler man avdrag hver måned). Dette gebyret varierer som regel mellom 0-75 kr, men er alltid inkludert i den effektive renten. Derfor vil ikke det være et eget kriterium som sier mye om hvor dyrt et lån er. Et lavt termingebyr vil imidlertid føre til en lavere effektiv rente, så det har absolutt betydning. Poenget er at et lån med høy effektiv rente aldri må velges på grunn det lave termingebyret. Hvis du kan få et lån med lavere effektiv rente, selvfølgelig. Det samme gjelder for etableringsgebyret. Termingebyr er nesten alltid en av kostnadene som regnes som av kostnader som er forbundet med forbrukslån.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyret er det du må betale for å få lån. Det kan være en fast sum, en prosentandel av lånesummen eller en kombinasjon av dette. Etableringsgebyret skal være inkludert i den effektive renten som bankene oppgir. Noen banker legger til etableringsgebyret til forbrukslånet ditt. Mens andre krever at du betaler inn dette beløpet på forhånd. Hvis du har råd til å betale inn etableringsgebyret på forhånd er dette det smarteste alternativet. Da slipper å betale renter av etableringsgebyret. Vær oppmerksom på at lånesummen kan spille inn på hvor stort etableringsgebyret blir. Etableringsgebyr er nesten alltid en av kostnadene som regnes som av kostnader som er forbundet med forbrukslån.

Eksempel:

Forbrukslån 1 har et etableringsgebyr på 750 kr.

Forbrukslån 2 har et etableringsgebyr på 1% av lånesummen.

Forbrukslån 2 vil ha et gunstig etableringsgebyr på lån under 75 000 kr og et lite gunstig etableringsgebyr på lån over 75 000 kr. Sett i forhold til Forbrukslån 1. Siden etableringsgebyret skal være inkludert i banknes effektive rente, er det ikke viktig å ta hensyn til etableringsgebyret når du søker lån. Hvis du derimot finner banker som prøver å lure deg. Altså ikke inkluderer etableringsgebyret i den effektive renten må du være oppmerksom. Hvis du opplever dette, vil etableringsgebyret kunne spille en rolle for hvilket lån du bør velge. Dette gjelder særlig for små lån som du nedbetaler fort.

Grunnen er denne:

Etableringsgebyret vil utgjøre en større del av totalsummen (renter + avdrag) du skal innbetale hvis lånet er lite og du nedbetaler raskt. I motsetning  til et stort lån og du nedbetaler over lang tid. Hvis du f.eks. låner 25 000 kr og betaler ned alt på ett år vil du bare måtte betale 561 kr mer i renter på et lån med 14% i effektiv rente. I forhold til et lån med 10% i effektiv rente. Hvis du kan spare mer enn 561 kr på etableringsgebyret (og dette ikke er inkludert i den effektive renten.) er det altså i dette eksempelet verdt å velge det lånet med 14% effektiv rente i stedet for det med 10%.

Oppsummering

Du kan i bunn og grunn se bort fra både etableringsgebyr og termingebyr når du skal velge beste forbrukslån. Disse skal være inkludert i den effektive renten. Det er altså bare den effektive renten du trenger å sammenlikne mellom de forskjellige forbrukslånene. Hvis du finner banker som ekskluderer etableringsgebyret fra den effektive renten (og dermed bryter loven) vil du måtte ta hensyn til dette gebyret. Særlig ved små lån som nedbetales raskt. Det vil nesten alltid lønne seg å betale ned lånet så raskt som mulig, for å få ned kostnader som er forbundet med forbrukslån.