• Fakta, informasjon og tips om lån uten sikkerhet

Når du skal søke på et lån uten sikkerhet er det en del ting det er greit å vite.

Tips på lån uten sikkerhet

Vi skal prøve å gi deg den informasjonen du trenger for å kunne gjøre et riktig valg av lån når du trenger penger. Et lån uten sikkerhet er fleksibelt og du kan bruke pengene til hva du vil. Mange lån er imidlertid dyre, så du bør ikke hoppe på det første og beste tilbudet. Nedenfor kan du lese litt om hva du kan tenke på når du søker på slike lån.

5 Punkter

 1. De fleste lån uten sikkerhet har ingen fastsatt rente

  Men setter renten ut i fra din økonomiske situasjon. De rentene som er oppgitt i tabellen er representative renter på lån som er utgitt fra bankene. Disse rentene er å se på som et slags gjennomsnitt av hvilke betingelser banken gir til kundene sine. Dermed kan du havne både på en høyere eller lavere rente i ditt tilbud.

 2. Se på totalsummen som er oppgitt.

  Bankene har blitt pålagt å oppgi representativ rente i markedsføringen av lån. Dette betyr at alle må oppgi en rente som er ralistisk utlånsrente og ikke markedsføre med sin beste rente som svært få blir tilbudt. Alle banker skal også regne ut totalsummen på et lån på 65 000 kr over 5 år inkludert alle avgifter og gebyrer. Totalsummen som kommer frem vil være et resultat av denne utregningen. Og av denne summen utgår det hva du faktisk må betale for lånet i løpet av femårsperioden. Det kan være lurt å sammenligne denne summen mellom bankene. Husk at disse summene bare er veiledende og at du kan oppleve at ditt tilbud ikke står i samsvar. Du bør derfor ikke stole blindt på totalsummen selv om det kan gi deg en viss pekepinn på hvilke banker som mest sannsynlig tilbyr deg forbrukslån med lav rente. Husk at du kan bli tilbudt lån med både lavere og høyere rente enn de representative regneeksemplene ut i fra din økonomiske situasjon.

 3. Renter, gebyrer og omkostninger

  kan i følge finansavtaleloven endres med 6 ukers skriftlig forvarsel. Rentene på forbrukslån uten sikkerhet er mindre følsomme for svingninger i rentenivået i finansmarkedet forøvrig enn boliglån. Det er dermed ikke sikkert at en nedgang i boliglånsmarkedet automatisk fører til lavere rente i forbrukslånsmarkedet.

 4. Du kan trekke fra 27% av renteutgiftene på skatten

  slik du kan med alle andre typer lån. Dette er viktig å være klar over siden de reelle låneutgiftene dine vil ende opp lavere enn i regnestykkene som oppgis hvis du har en skattbar inntekt du kan trekke renteutgiftene fra.

 5. Hvis du har mulighet

  Sett opp “medlåntager” på lånesøknaden din anbefales dette. En medlåntager er ansvarlig for lånet hvis du ikke klarer å betjene lånet. Bankene ser på medlåntagere som ekstra sikkerhet og kan derfor tilby deg lavere rente, enn hvis du står ansvarlig alene.

Relaterte artikler