• Velg rett garasjeport

Få en rask oversikt over de forskjellige typene garasjeporter på markedet.

Når du skal velge garasjeport, bør ha oversikt over visse kriterier for å kunne vurdere alternativene opp mot hverandre. Noen av porttypene gir deg mulighetet til å utnytte takplassen i garasjen, mens med andre porter unngår du å bruke noe av oppkjørselen ved åpning. Det finnes fordeler og ulemper med alle garasjeportene, så det er opp til deg å finne ut hva du vil prioritere.

Leddport som garasjeport

En leddport er ganske enkelt en garasjeport som åpnes ved at den blir trukket tilbake langs garasjetaket. Porten er delt i rader, som tillater at porten åpnes loddrett. En fordel med denne porten i forhold til andre porter, er at den ikke trenger ekstra plass mellom bilen og garasjeporten for å kunne åpnes når du kjører inn.

Vippeport

Den mer tradisjonelle vippeporten er tilgjengelig både med og uten elektrisk portåpner. Hele porten er en solid enhet, i motsetning til andre porter som er flere sammensatte plater. Det finnes to typer vippeporter: innovergående og utsvingende.

Som navnet antyder vipper sistnevnte utover før den går tilbake inn i garasjen. Det er derfor nødvendig med plass mellom garasjeporten og bilen for at porten skal kunne åpnes. Hvis du har en kort innkjørsel, eller en travel vei i nærheten av huset, kan denne typen port være noe upraktisk. Derimot passer den godt til garasjer hvor det ikke er innlagt strøm.

Rulleport

Hvis garasjen din har lite plass, eller du bruker taket i garasjen til lagringsplass, kan en rulleport være det rette for deg. I motsetning til en vippe- eller leddport vil en rulleport bruke kun en liten del av takplassen til å oppbevare garasjeporten når den er åpen. Istedenfor å bruke taket som oppbevaringssted når porten er opp, rulles den opp i en beholder som befinner seg rett over portåpningen.

For å få plass til denne oppbevaringsboksen krever rulleporter ofte mer overhøyde og sideklaring enn en vanlig garasjeport. Hvis det ikke er nok overhøyde eller sideklaring, er det mulig å få toppakningen på utsiden av garasjen.

Skyveport (Sidegående leddport)

Den sidegående leddporten er ganske enkelt det samme som en vanlig leddport, men den bruker en av veggene som lagringsplass istedenfor taket. Det at leddporten åpner til en av sidene gir også et unikt preg til garasjen. Det er to større fordeler ved å ha en skyveport fremfor de mer vanlige ledd- eller vippeportene. Den ene er at du på denne måten kan utnytte takplassen i garasjen. Den andre fordelen er at en skyveport gjør det lettere å åpne kun en liten del til å gå gjennom. En skyveport kan på den måten erstatte en utgangsdør i garasjen.

Sving/Fløyport:

Sving- eller fløyport er en klassisk type garasjeport som minner om stalldører. Her åpner porten på midten og går utover horisontalt. Denne typen porter krever plass i innkjørselen for å kunne åpnes. Ulempen med at porten åpner utover må veies opp mot fordelen av å ha hele plassen i garasjen disponibel til bruk.

Mål på garasjen til en garasjeport

Målene til garasjen har stor påvirkning på hvilke garasjeport du kan velge. Utenom selve portens størrelse er garasjens dybde viktig for å vite om det er mulig å trekke hele leddporten opp. Det er også viktig å ha oversikt over overhøyde og sideklaring for de fleste garasjer. Dette er distansen mellom henholdsvis toppen og sidene av porten til innsiden av taket og veggen i garasjen.

Trenger du garasjeportåpner også? Se her!