• Ferdighus vs. arkitekttegnet hus - Fordeler og ulemper

Du har i hovedsak to muligheter når du skal bygge hus. Den ene er å velge blant kataloghus hos et ferdighusfirma, mens den andre er arkitekttegnet hus spesialtilpasset ditt behov.

Bare 1% av alle hus som bygges i Norge arkitekttegnet, noe som tydelig viser at flertallet velger ferdighus når de skal bygge.

I realiteten er de aller fleste husene som leveres av husleverandørene arkitekttegnet i utgangspunktet. Det vi mener med arkitetkttegnet hus er at man får en arkitekt til å spesialtegne et unikt hus til din tomt. Nedenfor har vi forsøkt å gi en oversikt over fordeler og ulemper ved å bygge ferdighus. Sammenlignet med et arkitekttegnet hus.

Fordeler med ferdighus

Ferdighus sammenlignet med arkitekttegnet hus

FORKLARING TIL TABELLEN  * Med ferdighus vil du som regel kjøpe en pakke hvor husleverandøren tar seg av alt fra byggesøknad til ferdigattest. Velger du en arkitekt kan du måtte innhente personer til å gjøre noen eller flere av disse oppgavene selv.  ** Arkitekten skal ha betaling for hustegningene selv om byggesøknaden blir avslått og huset ikke kan bygges. Ferdighusleverandører tar ikke betalt før huset er godkjent hos kommunen og du vet at huset vil bli bygget

1: Gunstigere

Ferdighus er i de aller fleste tilfeller billigere enn arkitekttegnede hus.

Hovedårsakene til dette er at ferdighusene ofte er elementbaserte, noe som reduserer byggetid og byggekostnad. Selv om også ferdighusene som regel er arkitekttegnede, vil arkitekthonoraret deles på et så stort antall hus at du mer eller mindre kan se bort fra prisen på dette.

Får du en dedikert arkitekt til å spesialtegne huset ditt må du regne med arkitekthonorar. Da snakker vi i hundretusenkronersklassen, i tillegg til byggekostnadene.

Ofte vil også arkitekter ønske at det benyttes dyrere materialer enn hva som er standarden i et ferdighus. Dette kan øke prisen ytterligere. Det sistnevnte kan du imildertid forhindre ved å sette krav til materialvalg og budsjett før arkitekten starter tegningen.

Kostander til grunnmur, rørarbeider, elektrikerarbeider og f.eks. VVS er som regel inkludert i et ferdighustilbud. Som regel har ferdighusselskapene forhandlet frem gode avtaler med underleverandørene sine. Og da som oftest bedre avtaler enn du klarer å finne ved å innhente tilbud selv.

Velger du et ferdighus vil du også ha bedre kostnadskontroll helt fra starten. Hos en husleverandør tegner du en kontrakt nokså tidlig i prosessen som spesifiserer sluttprisen på huset. Velger du å benytte en arkitekt vil den endelige prisen ofte være mer usikker.

2: Mindre administrering

Bygger du et ferdighus kan du, om du ønsker det, bestille et nøkkelferdig hus. Da lar du ferdighusfirmaet ta seg av absolutt alt fra byggesøknad til oppføring av huset. Du trenger ikke å bekymre deg for byggesøknad, innhenting av tilbud, forsikring av huset i byggeprosessen, osv.

Ønsker du å gjøre deler av arbeidet selv, kan du også trekke fra de delene du ønsker å gjøre fra tilbudet du får.

Velger du å la en arkitekt tegne huset kan du fortsatt overlate arbeidet opp mot kommunen til arkitekten. Vedkommende kan også som regel formidle entreprenører som kan bygge huset. Lar du arkitekten ta styringen over dette kan du regne med at prisen på tjenestene er høyere. I motsetning til hvis en byggesaksbehandler i et ferdighusfirmaet gjør denne jobben.

Entreprenørene arkitekten ønsker å benytte, vil kanskje også være styrt av kvalitet fremfor pris. Så du må også regne med at firmaet arkitekten foretrekker ikke nødvendigvis er like rimelige som entreprenørene eller byggelagene som setter opp elementbaserte ferdighus.

En del andre elementer knyttet til oppføring av hus, som f.eks. oppmåling, avfallshåndtering, ferdigattest osv. Kan du bli nødt til å sette deg inn i på egenhånd hvis du velger arkitekten fremfor ferdighusfirmaet.

3: Byggeforsikring

Forsikring av bygget underveis i byggingen er standard hos ferdighusleverandører. Du slipper å bekymre deg for eventuelle uhell underveis i byggeprosessen. Hvis du benytter arkitekt er det viktig å passe på at bygget er forsikret underveis.

4: Raskere byggetid

Tiden fra du bestemmer deg for at du skal bygge hus til huset er ferdig, vil i de aller fleste tilfeller være kortere for et ferdighus enn for et arkitekttegnet hus. For det første må du regne med at arkitekten skal tegne huset fra bunnen. Dette kan ta måneder. Ferdighuset er ferdig tegnet, og selv om du ber om endringer, vil tiden fra start til ferdige hustegninger være kortere.

Selve oppføringen av huset vil i de aller fleste tilfeller også være kortere for ferdighus enn for arkitekttegnede hus. Særlig gjelder dette for elementhus, som settes opp og “lukkes” på bare få uker.

5: Lavere risiko

Velger du et ferdighusfirma vil du ikke måtte betale noe hvis byggesøknaden av en eller annen grunn ikke skulle gå gjennom. Velger du en arkitekt kan du i verste fall risikere å sitte igjen med fine tegninger av et hus som av ulike årsaker ikke lar seg bygge. Som regel vil det være mulig å gjøre endringer på huset slik at kommunen godkjenner søknaden til slutt allikevel, men dette vil koste ekstra fordi arkitekten må gjør endringer på de opprinnelige tegningene.

Bygger du et ferdighus vil det være husleverandørens ansvar at byggesøknadne blir godkjent og at huset kan bygges. Derfor vil også eventuelle endringer/tilpasninger i etterkant av en byggesøknad for å få huset godkjent hos kommunen være kostnadsdfritt for deg hvis et ferdighusfirma gjør jobben.

6: Medbestemmelse

Dette punktet vil kanskje noen arkitekter reagere på. Men det er ikke til å stikke under en stol at noen arkitekter har et stort ønske om å sette sitt særegne preg på et hus, og at mange har klare føringer for hvordan hus bør se ut, og hvilke materialer som bør brukes. Du kan dermed underveis føle et visst press for å godta løsninger som du enten ikke liker eller føler deg komfortabel med. Nå skal det sies at arkitekter som regel vet bedre enn deg hva som er praktisk og estetisk. At du derfor sjelden vil angre på valgene arkitekten tar eller overbeviser deg om.

Ferdighusfirmaene vil ikke involvere arkitekter i prosessen rundt ditt hus med mindre du ber om dette. Du kan selv komme med ønsker om endringer og en teknisk tegner vil kunne tegne dette. Uavhengig om løsningene er gode eller ikke. Fortutsetningen er selvsagt at løsningene fungerer teknisk.

Fordeler med arkitekttegnet hus

1: 100% spesialtilpasset hus

Selv om du kan gjøre tilpasninger og endringer på ferdighus, og selv om husleverandørene har både små, mellomstore og store hus som passer både flate, delvis flate og skrå tomter, vil et arkitekttegnet hus som regel være best tilpasset nettopp din tomt. Særlig hvis du har små eller “vanskelige” tomter vil du kunne få en mer arealeffektiv og smart bolig med et arkitekttegnet hus fremfor et standard ferdighus. Du kan også få de små detaljene akkurat slik du vil.

2: Fritt materialvalg

Kataloghus kan ha begrensinger i hvilke materialvalg du kan gjøre. Ofte kan du du velge mellom ulike standardmaterialer, mens det enten kan være veldig dyrt eller rett og slett ikke mulig å velge utradisjonelle materialer når du skal bygge huset ditt. Velger du å la en arkitekt tegne huset ditt kan du i samråd med arkitekten velge fritt blant alle typer materialer.

3: Særegenhet

Selv om utvalget og tilpasningsmulighetene på kataloghus har økt mye siden oppstarten, vil som regel spesialtilpassede arkitekttegnede hus ha en annen særegenhet enn ferdighus. Dette kommer også selvsagt an på hvilken arkitekt du velger og hvilken stil du liker, men ønsker du et hus ingen andre har, er arkitekttegnet bolig tingen for deg.

En kombinasjon er også mulig

Hvis du har funnet et hus i en huskatalog du egentlig liker, men ønsker å gjøre en del større endringer, kan det være et alternativ å be ferdighusleverandørens arkitekter om å tegne om huset etter dine ønsker. På den måten får du et særegent hus basert på en katalogmodell, men spesialtilpasset dine behov. Ikke alle husleverandører har ansatte arkitekter. De fleste kan derimot formidle kontakt med en arkitekt som gjør endringene du ønsker.

Det vil ofte være rimeligere å la en av husleverandørenes arkitekter, eller en arkitekt formidlet av husleverandøren, gjøre en slik jobb. Satt i mot å tegne et nytt hus fra bunnen. De fleste ferdighusselskaper gjør mindre tilpasninger på huset uten at det nødvendigvis koster noe ekstra. Men dette vil variere fra selskap til selskap.