• Holdingselskaper: Fordeler og ulemper

Ved benyttelse av holdingselskap kan det som er en fordel i ett tilfelle – være det motsatte i et annet tilfelle.

Vårt råd er derfor at det bør vurderes konkret, og til en viss grad løpende, hvilken struktur som er mest fornuftig for de ulike eierinteresser og investeringer

HoldingselskaperHoldingselskaper

Når et aksjeselskap eier aksjer i andre aksjeselskaper betegnes gjerne eierselskapet som holdingselskaper. Dette gjelder ikke bare når et AS eier samtlige aksjer i et annet AS, men like gjerne ved at AS’et eier noen eller en del av aksjene i et annet AS.

Når holdingselskaper har bestemmende innflytelse over et annet selskap, dvs. eier over 50 % av aksjene, er det å betegne som et mor- og datterselskap i et konsern, jf. aksjelovens § 1-3.

Søsterselskaper kalles det dersom to forskjellige selskaper har samme (bestemmende) morselskap, dvs. holdingselskap.

Ved ulike former for investeringer er det alminnelig med fortløpende vurderinger av hvilken struktur man bør velge for eierskapet, f.eks. en holdingstruktur.

Les også: Nedbemanning i bedriften

Eksempler på bruk av holdingselskap

Holdingselskap kan brukes i flere sammenhenger, for eksempel:

  1. Hvis man ikke behøver å ta ut personlig utbytte, dvs. for å spare skatt og heller reinvestere i annen virksomhet.
  2. For å skille forvaltning eller drift fra eierrettighetene – som ligger i holding
  3. Dersom familieeid med flere grener er det enklere om driftsselskapet får være «i fred» ved at diskusjonene skjer i holding

Fordeler ved holding

  • Av hensyn til ansvarsbegrensninger mellom selskapene, dvs. risikospredning.
  • Adskillelse av interesser, dersom selskapene er vidt forskjellige.
  • Skattemessige vurderinger; spesielt ved utbytte. Fritaksmodellen innebærer i realiteten skattefrihet opp til holding. Dertil vil tap på salg av aksjer være fradragsberettiget.
  • Enklere ved salg av aksjene – i holdingselskapet.

Ulemper ved holding

  • Kan være unødvendig komplisert, f.eks. ved rene investeringer.
  • En utstrakt bruk av mange (datter) selskaper – til holding – kan i enkelte tilfelle tyde på høy gjeldsgrad. Noe som kan gi et negativt inntrykk.
  • Man kan gå glipp av synergieffekter mellom selskapene.

Skrevet av:

Harald Skjerve-Nielssen
Høyesterettsadvokat – Økonom
Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma

Relaterte artikler