Sammenlignet med eneboliger og rekkehus er leiligheter ofte mer skånet mot innbrudd, noe som gjør at man gjerne dropper å kjøpe alarmt i leiligheten. Låste ytterdører ut mot gaten og større grad av gjennomstrøm og sosial kontroll gjør at mange anser leiligheten sin som trygg uavhengig av alarm eller ikke.

Alarm i leiligheten. Vurder risikoen.

Likevel kan det i noen tilfeller være lurt å ha en alarm i leiligheten. Om du bor et sted med lite gjennomgangstrafikk og der kanskje ikke alle naboene kjenner hverandre er risikoen større for at uvedkommende kan ta seg inn i leilighetene, gjerne på dagtid når folk er ute. Et merke som sier at leiligheten har innbruddsalarm kan være nok til å skremme kriminelle vekk. Derimot om merket gjelder et nå nedlagt alarmselskap (som eksempelvis Hafslund Sikkerhet eller Falken) kan det nesten ha motsatt effekt.

I tillegg kan det være aspekter ved leiligheten din som gjør den mer utsatt for innbrudd enn andre. Det kan være at du bor i første etasje eller på en eller annen måte som gjør at kriminelle kan ta seg inn i leiligheten din utenom fellesarealer. Spesielt da kan det være aktuelt å ha alarm i leiligheten selv om resten av borettslaget ikke har det.

Alarm i leiligheten

En alarm kan være så mye mer enn bare innbruddsalarm. En røykvarsler som er koblet opp mot alarmsentral kan spare dyrebare minutter og sekunder dersom det brenner.

Alarm sikrer mot mer enn innbrudd

Selv om mange intuitivt forbinder alarm med innbrudd, er dette kun én av flere ting en alarm i leiligheten din kan sikre i mot. De fleste moderne boligalarmer kommer også med brannalarm. Som harvarsling til alarmstasjon og mulighet for seriekobling av røykvarslere. Dersom det brenner i leiligheten vil varslingen gå direkte til alarmstasjonen som setter igang nødvendige tiltak og kontakter aktuell nødetat. Dette kan være med på å spare dyrebare minutter i slukningsarbeidet. Som kjent er utrykningstid en av de faktorene som i størst grad bestemmer skadeomfanget.

Les også: Hvilket boligalarmutstyr trenger man?

Dessuten kan andre komponenter som vannlekkasjesensor være en fordel å ha i en leilighet. Da spesielt med tanke på at ved en eventuell lekkasje kan du risikere å være erstatningspliktig for skade på andre leiligheter. En slik vannlekkasjesensor vil med andre ord være med på å redusere skadene ved en eventuell lekkasje, i tillegg til å blidgjøre forsikringsselskapet ditt ved å vise at du tar forhåndsregler.

En alarm gir deg ekstra trygghet, både når det kommer til innbrudd, brann og vannlekkasjer. I tillegg kan det bidra til å senke forsikringsutgiftene dine.

Alarm i borettslag

I borettslag og sameier har styret et særskilt ansvar for å sikre brannsikkerheten. Dette gjennom brannvarsling og brannforebyggende tiltak som brannslukningsapparater og lignende.

Hvis borettslaget du bor i ikke har en avtale om brannalarm kan det være en fordel å skaffe seg dette. Spesielt med tanke på forsikringen din. En alarm som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd kan bidra til å senke forsikringsutgiftene dine, i tillegg til den tryggheten en alarm i leiligheten bringer med seg.

I borettslag der man bor tett er for øvrig seriekoblede brannvarslere lurt å ha. Ettersom dette kan være med på å sikre snar evakuering dersom det er røykutvikling i noen av de andre leilighetene. Dette er i så fall noe du bør ta opp med styret i borettslaget.

Viktig å tenke på når du kjøper alarm til leiligheten

Feilutrykninger kan være dyre og er som oftest fullstendig unødvendige. Dyr eller barn kan være med på å utløse falske alarmer. Snakk med alarmselskapet om hvilke løsninger som kan være med på å forebygge falske alarmer.

Mange alarmer kommer med bindingstid. Derfor bør du også forhøre deg med styret i borettslaget om det foreligger planer om å kjøpe inn felles alarmer i nærmeste fremtid. Å bryte bindingen kan være en dyr fornøyelse. Ingen trenger heller å sitte med to alarmer i leiligheten.

Bruk skjemaet på denne siden for å hente inn tilbud fra ulike alarmleverandører. Det er helt uforpliktende, og du vil være sikker på at du får den beste prisen for produkter og tjenester tilpasset ditt behov.

Tjenesten er levert i samarbeid med Nettbureau AS.

Relaterte artikler

boligalarm med barn i hus
Alarm i leiligheten
boligalarmutstyr